Η ΚΟΖΑΝΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΝΕΙ

Η ανακοίνωση της κας Θ. Τζάκρη, βουλευτού Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι σαφής και δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αμφισβητήσεις:
“Η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (του ΕΑΠ) για τη σύσταση του Παραρτήματος και τη μεταφορά της έδρας από την Κοζάνη στην Εδεσσα έχει αποσταλεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για δημοσίευση.”
Η κ.Τζάκρη δικαιούται να επιχαίρει για την επιτυχία της μιας και όπως αποδεικνύεται από μια πρόχειρη έρευνα στο διαδίκτυο, διεκδικούσε την σύσταση του παραρτήματος στην Έδεσσα εδώ και καιρό.
Το πολιτικό προσωπικό της περιοχής μας όμως τι κάνει;
Αρκούν οι δηλώσεις στον τύπο;
Θέσαμε σαν παράταξη το θέμα, προ ημερήσιας διάταξης, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής 1-6-2018, όπου και πάρθηκε ομόφωνη απόφαση. Πως πρόκειται να την αξιοποιήσει η δημοτική αρχ;
Και σε ότι αφορά το ΈΑΠ, με ποιά αιτιολογία αποφάσισε την μεταφορά της έδρας του παραρτήματος του ΈΑΠ από την Κοζάνη;
Εντάξει οι εκλογές έρχονται, το ξέρουμε, περιμένουμε να δούμε και άλλες “παροχές” προς αιρετούς το επόμενο διάστημα.
Είναι όμως αυτός λόγος ώστε η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πατρίδα μας να σχεδιάζεται με παλαιοκομματικές λογικές για να μπορούν να εκδίδονται ανακοινώσεις του τύπου “κατόπιν ενεργειών μου”;
Είναι οι επερχόμενες εκλογές λόγος αντί να προοδεύουμε να διολισθαίνουμε, και πάλι, σε παλαιοκομματικές λειτουργίες;
Η όλη δομή λειτουργίας του ΈΑΠ απαιτεί ελάχιστες κτιριακές υποδομές με συνέπεια οι οποίες ανάγκες για τη λειτουργία του παραρτήματος στην Κοζάνη να υπερκαλύπτονται από τα τριτοβάθμια ιδρύματα που εδρεύουν εδώ (ΑΈΙ, ΤΈΙ).
Ας μη εφευρίσκονται ανυπόστατες δικαιολογίες.
Η Δυτική Μακεδονία, η περιοχή μας, έχουν κατακτήσει εδώ και χρόνια, διακριτή θέση στον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πατρίδα μας.
ΤΈΙ Δυτικής Μακεδονίας
Πανεπιστήμιο
Παράρτημα της ΑΣΠΑΙΤΈ
Παράρτημα του ΈΑΠ
Το πολιτικό προσωπικό της περιοχής, οι διοικούντες, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους. Βαρύνονται ήδη με την αδυναμία τους να αποτρέψουν την απομάκρυνση του ΈΑΠ από την Κοζάνη. Ας θεραπεύσουν την αδυναμία αυτή ανατρέποντας την ληφθείσα απόφαση.
Η αυριανή επίσκεψη του προέδρου του ΕΑΠ στην περιοχή δεν μπορεί παρά να έχει ένα μόνο αποτέλεσμα.
Την ακύρωση της απόφασης μεταφοράς του ΕΑΠ από την Κοζάνη.
Την ισχυροποίηση της εδώ παρουσίας του.
04.06.2018
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ