Κείμενο του δημάρχου Κοζάνης για το πρόγραμμα «Waterloss»

Έναν ανανεώσιμο αλλά όχι ανεξάντλητο πόρο, το νερό, έχουν στην διάθεσή τους να διαχειριστούν οι ΔΕΥΑ της χώρας μας. Η χρήση του αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ κάθε μη χρηστή διαχείριση του, η υπεράντληση, οι απώλειες των δικτύων, η μη επαναχρησιμοποίηση του, μπορεί να αποβεί μοιραία για την αειφορία του.

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και με στόχο την βέλτιστη διαχείριση αυτού του πολύτιμου αγαθού, η ΔΕΥΑ Κοζάνης συμμετείχε μαζί με  5 χώρες-εταίρους από την  Γαλλία, την Κύπρο, την Σλοβενία, την Ισπανία, την Ιταλία και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θες/νίκης,  σε μία πρωτόγνωρη συνεργασία, το πρόγραμμα Waterloss.
Το «Waterloss» αποτέλεσε ένα ακόμη βήμα για την εξοικονόμηση ενέργειας και την αποτελεσματικής χρήσης των φυσικών πόρων για την επιχείρηση, ώστε να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η απόδοση των δικτύων προς τους πολίτες.
Η ενίσχυση της εξοικονόμησης νερού μέσω της ανάπτυξης και επίδειξης μιας μεθοδολογίας για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη μείωση των απωλειών νερού στα δίκτυα ύδρευσης, ήταν οι επιπλέον στόχοι που επετεύχθησαν  μέσω του προγράμματος.
 Η αποδοτικότητα αυτή του προγράμματος και κατ’ επέκταση της επιχείρησης, έρχεται να συμπληρώσει μία σειρά δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος Κοζάνης στον τομέα της αποτελεσματικής χρήσης φυσικών πόρων, της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται στον Δήμο από το 1992, η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω της ΔΙΑΔΥΜΑ , η επένδυση σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η τηλεθέρμανση, η κατασκευή σύγχρονων δικτύων αποχέτευσης με παράλληλη λειτουργία βιολογικών καθαρισμών  είναι μερικές από τις δράσεις που υλοποιούνται για αυτό τον σκοπό.
Στόχευση μας λοιπόν, είναι η επένδυση σε πρακτικές και αντιλήψεις που οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος και σε μια νέα κοινωνική αντίληψη του αστικού χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος.
29.04.2014
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ