Συνάντηση του Γιώργου Πατιού (υποψηφίου), με τον Λάζαρο Μαλούτα.

patios

Δείτε το βιογραφικό του Γιώργου Πατιού στη σελίδα των υποψηφίων.

17.04.2014
ΕΝΟΤΗΤΑ