Ανάπλαση περιοχής γύρω από τον ΥΗΣ Ιλαρίωνα.

Ιλαρίωνας
Προς : κ. Αντώνη Κύρινα
Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ
Ο πρώην δήμος Αιανής και στη συνέχεια ο Καλλικρατικός Δήμος Κοζάνης στα πλαίσια της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων του έργου «Υδροηλεκτρικό έργο Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του ποταμού Αλιάκμονα» παρακολουθούσαν στενά το θέμα της ανάπλαση της γύρω περιοχής μετά το πέρας της κατασκευής του έργου.
Την άνοιξή του 2014 στο Μουσείο Αιανής παρουσιάστηκε η μελέτη από τη μελετητική ομάδα της ΔΕΗ. Οι επεμβάσεις αφορούν την εκτέλεση έργων ανάπλασης στην περιοχή , με δαπάνες της ΔΕΗ, που περιλαμβάνουν διαμορφώσεις χώρων για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασικής αναψυχής, που θα αποτελέσουν ένα υπερτοπικό πόλο έλξης.
Μετά την παρέλευση τριών ετών από την παρουσίαση της μελέτης και την λειτουργία πλέον του ΥΗΣ Ιλαρίωνα, παρακαλούμε να τεθεί θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να ενημερωθεί το σώμα και οι δημότες του Δήμου Κοζάνης και κυρίως της Δ.Ε. της Αιανής για το πώς εξελίσσεται η ανάπλαση της περιοχής.
07.02.2017
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ