Δήλωση του Λάζαρου Μαλούτα για το αποτέλεσμα των εκλογών, 18.05.2014

18.05.2014
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ