Η 1η εγκύκλιος του νέου ΥΠΕΣ: Για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στην Τ.Α. το 2015.

Το πρώτο δείγμα γραφής της νέας Κυβέρνησης στο χώρο της Αυτοδιοίκησης είναι ήδη γνωστό σε όλους τους Δήμους της Χώρας.

Πρόκειται, για την εγκύκλιο προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για το 2015.

Μελετώντας όμως, το περιεχόμενό της, γνωρίζοντας το τι ίσχυσε το 2014 και εκτιμώντας τη συγκατάβαση  τόσο του κ. Βούτση όσο και του κ. Κατρούγκαλου στις  θέσεις της ΚΕΔΕ για πάταξη της άσκοπης γραφειοκρατίας, για έγκαιρες εγκρίσεις, για κάλυψη των μεγάλων ελλείψεων ιδίως στους δήμους που παρουσιάζεται σημαντική εποχική ανάγκη και για κατάργηση προβληματικών μνημονιακών διατάξεων, μας γεννήθηκε η απορία μήπως, εκ παραδρομής, μας εστάλη το ίδιο με το περσινό κείμενο.

Τελικά η διαφορά σε σχέση με το 2014, είναι η αναφορά στο αρθρο 30 του ν.4314/2014 που ψηφίστηκε, μετά από επίμονες προσπάθειες τις ΚΕΔΕ και επέφερε ριζική απλοποίηση για τις συμβάσεις έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ένα επαναλαμβανόμενο και κρίσιμο θέμα που ταλαιπωρούσε τους Δήμους μας),  καθώς και του αρ.27 του ιδίου Νόμου για τους ιατρούς εργασίας.

Ματαίως αναζητήσαμε διατυπώσεις που θα περιελάμβαναν αυτά που μας ανέφεραν οι δύο συναρμόδιοι υπουργοί.

Δυστυχώς και η νέα πολιτική ηγεσία για έναν ακόμη χρόνο θα εφαρμόσει το ίδιο περιοριστικό και ανεξήγητα παράλογο πλαίσιο.

Αυτό που απαιτεί να εργαστεί όλος ο κρατικός μηχανισμός και να μπουν δεκάδες άχρηστες υπογραφές (τουλάχιστον 36 έχουμε υπολογίσει), για να εργαστεί ένας καθηγητής πιάνου σε δημοτικό ωδείο για λίγους μήνες.  Τι και αν αυτός θα αμειφθεί μέσω του αντιτίμου που θα καταβάλουν οι γονείς των μαθητών του, χωρίς να επηρεάζει τον προϋπολογισμό ή άλλες διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας.

Η αθάνατη γραφειοκρατία θεωρεί ακόμη απαραίτητη την υπογραφή τριών Υπουργείων για να εγκριθεί η οχτάμηνη σύμβαση ενός εργαζομένου στις υπηρεσίες καθαριότητας. Ακόμη και όταν υπάρχει η κατηγορηματική βεβαίωση ότι επειδή η αμοιβή του γίνεται μέσω ανταποδοτικών εσόδων που εισπράττει ο Δήμος για την παρεχόμενη υπηρεσία και δεν προκύπτει κόστος για τον προϋπολογισμό, δεν χρειάζονται όλα αυτά που αναφέρονται στην ίδια την εγκύκλιο.  Το αποσταλέν «νέο» πλαίσιο εξακολουθεί να  είναι το ίδιο παλιό και να διατηρεί το Δήμαρχο “επαίτη” των Υπουργείων, για να μαζεύει βήμα-βήμα, γραφείο-γραφείο, τις δεκάδες υπογραφές, ώστε να μπορέσουν τα παιδιά του δημοτικού παιδικού σταθμού να έχουν έγκαιρα το δάσκαλό τους στην έναρξη του σχολικού έτους και για να μην εγκριθεί η θέση του ναυαγοσώστη μετά το τέλος του καλοκαιριού.

Οι πολύ επιβαρημένοι λόγω κρίσης και λόγω άσκοπης γραφειοκρατίας, Δήμοι της Χώρας, δεν αντέχουν άλλο την επίδειξη του κρατικού παραλογισμού στην καίρια αυτή διαδικασία για την άσκηση των στοιχειωδών αρμοδιοτήτων τους.

Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα, στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως η δημιουργική αντιπολίτευση στο Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε., θεωρεί αυτονόητη την άμεση υλοποίηση τουλάχιστον των εξής:

  Τροποποίηση του εδ.β’ της παρ.6 του άρθρου 11 του ν.3833/2010, ως ισχύει, με κατάργηση της νέας μείωσης του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού εγκρίσεων κατά 10% για το 2015.  Ο αριθμός είναι ήδη ανεπαρκής και – δεδομένης της απαγόρευσης προσλήψεων μόνιμου προσωπικού ΔΕ και ΥΕ στην Τ.Α. ως το τέλος του 2016 και του ασφυκτικού περιορισμού των προσλήψεων ΠΕ και ΤΕ – οιαδήποτε νέα επιπλέον μείωσή του θα οδηγήσει τους περισότερους Δήμους σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας, καθόσον ήδη αρκετοί βρίσκονται σε οριακό σημείο, με αποτέλεσμα, αιρετοί ή/και εθελοντές πολίτες να ασκούν καθήκοντα δημοτικών υπαλλήλων, με ό,τι αυτό σημαίνει.

  Το προσωπικό που αμείβεται μέσω ανταποδοτικών εσόδων και εκείνο που αμείβεται μέσω αντιτίμουδεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Πρόκειται για προφανές γεγονός που έχουμε πολλάκις και με κάθε τρόπο εξηγήσει στην κεντρική εξουσία.  Ακριβώς όπως παλιότερα πετύχαμε να μην εντάσσονται αυτοί στον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εγκρίσεων, ομοίως πρέπει άμεσα να εξαιρεθούν από την έγκριση των Υπουργών και τις δεκάδες χρονοβόρες διαδικασίες και υπογραφές.

  Επέκταση της απλοποίησης του αρ.30 του ν.4314/2014, που αφορά στις συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο των εν λόγω προγραμμάτων.

  Άμεση διόρθωση της εκδοθείσας εγκυκλίου ως προς την υποχρέωση που εισάγει – ως αμίμητο παράδειγμα κρατικής γραφειοκρατικής αγκύλωσης – τα αιτήματα Δήμων, που έχουν ήδη σταλεί, να σταλούν ξανά !

  Κατανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού εγκρίσεων ανά ΟΤΑ και ειδικότητα, μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ επί των γενικών αντικειμενικών κριτηρίων βάσει των οποίων ικανοποιούνται ορισμένα μόνο από το πλήθος των αιτημάτων.

  Κατανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού εγκρίσεων ανά ΟΤΑ και ειδικότητα, με υπογραφή μόνο του Υπουργού Εσωτερικών (και όχι τριών Υπουργείων).

  Έμπρακτη αξιοποίηση της ενοποίησης των τέως Υπουργείων “Εσωτερικών” και “Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης”, στην κατεύθυνση της μείωσης των υπογραφών και, ως εκ τούτου, απλοποίησης και επιτάχυνσης της διαδικασίας.

  Διακοπή των δυσλειτουργικών φαινομένων, όπου ολόκληρη η υπηρεσιακή και η πολιτική ιεραρχία του Υπουργείου Εσωτερικών υπογράφει δύο διαδοχικές φορές για την ίδια έγκριση.

 

Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα κατανοώντας απόλυτα τη σοβαρότητα της συγκυρίας ως προς τη δημοσιονομική κρίση, αλλά  και τον εξαιρετικώς επείγοντα χαρακτήρα της άμεσης ολοκλήρωσης του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, που κυριολεκτικά καίει τους δήμους της χώρας, εισηγείται μόνον απλές  και άμεσα εφαρμόσιμες  τροποποιήσεις των διαδικασιών, οι περισσότερες εκ των οποίων έχουν παγιωθεί προφανώς από διοικητική συνήθεια, χωρίς κανείς να μπορεί να επιχειρηματολογήσει πειστικά υπέρ της αποτελεσματικότητάς τους.  Ο τρόπος διενέργειας των εγκρίσεων εκτάκτου προσωπικού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα διοικητικής διαδικασίας που με στοχευμένες απλές παρεμβάσεις μπορούσε και ακόμη μπορεί να απλοποιηθεί και να συντμηθεί, με τρόπο που να διευκολύνει τόσο την Αυτοδιοίκηση όσο και το κεντρικό Κράτος.

Ως παράταξη εκτιμούμε ότι καλό είναι Κυβέρνηση και Κράτος, να εμπιστεύονται τουλάχιστον τους εγχώριους θεσμούς (εν προκειμένω την ΚΕΔΕ), ώστε με αμοιβαία συνενόηση, να προκύπτει, έστω και στοιχειώδης, αποτελεσματικότητα και να μην αποτελούν το μόνιμο εμπόδιο στην καθημερινότητα του πολίτη.

 

26η Φεβρουαρίου 2015

 

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

26.02.2015
ΕΝΟΤΗΤΑ