Αίτηση για έκτακτη σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομ. 16-2-2015

Βαγγέλης Καραπάτσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Δήμου Κοζάνης

Τηλ: 6943077878

Προς:  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Κ.ΑΝΤΩΝΗ ΚΥΡΙΝΑ

Κύριε Πρόεδρε

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2014 είχα αιτηθεί προφορικά κατά τη διάρκεια της   συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης με θέμα:

Πορεία έργων ΕΣΠΑ.

Υποσχεθήκατε ότι θα γίνει ειδική συνεδρίαση τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Δεν έγινε.

Το θέμα το ξαναέθεσα κατά τη συζήτηση της ψήφισης του τεχνικού προγράμματος τον Δεκέμβριο του 2014.

Φτάσαμε στα μέσα Φεβρουαρίου του 2015 και δεν έγινε καμιά συζήτηση επ’αυτού.

Για αυτό ζητώ στην επόμενη συνεδρίαση  του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κοζάνης να τεθούν ως  θέματα  της ημερήσιας  διάταξης :

Α) Πορεία έργων ΕΣΠΑ

Β) Προετοιμασία μελετών και έργων για την νέα προγραμματική περίοδο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020

Με τιμή

Ευάγγελος Καραπάτσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

16.02.2015
ΕΝΟΤΗΤΑ