Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΩΝ….

Η ανάπτυξη, αυτό το μεγάλο ζητούμενο για την πατρίδα μας και ιδιαίτερα για την περιοχή μας, προκειμένου να σταματήσουμε την συνεχώς αυξανόμενη συρρίκνωση των τελευταίων ετών, προϋποθέτει δυο σημαντικούς παράγοντες.

Το σχέδιο  και  τους πόρους.

Είναι αυτονόητη λοιπόν η υποχρέωση αυτών που άρχουν να καταστρώνουν  σχέδιο και να αναζητούν τους πόρους,

>Πρόσφατα έσβησε άδοξα το όνειρο άντλησης χρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης,του Χρηματοδοτικού εκείνου εργαλείου της ΕΕ στην δημιουργία του οποίου είχαν επενδυθεί πολλά τόσο σε αρθρογραφία (ενδεικτικά : https://energypress.gr/news/eyropaiko-tameio-dikaiis-metavasis-gia-ti-metalignitiki-epohi-irthe-i-ora-na-ginoyme), όσο και σε επισκέψεις στις έδρες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2003/87/ΕΚ που διέπει τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ) διοξειδίου του άνθρακα είχε αρνητικό αποτέλεσμα για τη δυτική Μακεδονία.

Αποφασίστηκε η συγχώνευση του Ταμείου Εκσυγχρονισμού με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης.

Συνεπως η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά χρήματα από το εμπόριο ρύπων, για να χρηματοδοτήσει τη λήψη μέτρων για την κοινωνική και περιβαλλοντική αποκατάσταση περιοχών στην Κοζάνη και ευρύτερα στη Δυτική Μακεδονία.

Τελικά αποφασίστηκε η δημιουργία ενός ειδικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής  Ένωσης , με 25 εκατομμύρια δικαιώματα, τα μισά από αυτά που θα λαμβάναμε μέσω του Ταμείου, για τη χρηματοδότηση έργων μόνο στα νησιά του Αιγαίου.

>Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “Coal Platform” στην οποία συμμετέχει και η Περιφέρειά μας είναι ενδιαφέρουσα, για να καταλήξει όμως σε χρηματοδοτικό προγράμμα εχει σημαντικό δρόμο να διανύσει ακόμα.

Οι πρόσφατοι πανηγυρισμοί για την “τεχνική βοήθεια“ αφορούν ένα ποσό 200 χιλ. ευρώ  μόνον.

>Η κυρίαρχη συζήτηση σε όλα τα επίπεδα της ΕΕ αυτήν την περίοδο είναι η μείωση του προϋπολογισμού της ΕΕ που συνεπάγεται το Brexit.Συνεπώς  οι χρηματοδοτήσεις από αυτή την πηγή μόνο βέβαιες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προς το ύψος τους, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε συνηθίσει να βαίνουν αυξανόμενες.

>Το ΕΣΠΑ προχωρά, με τους όποιους χαμηλούς  ρυθμούς του, με ολοφάνερη όμως την απουσία έργων αναπτυξιακών, έργων οδηγών για την πορεία της περιοχής μας στο αύριο, σε μια περίοδο μικρότερης συνεισφοράς του λιγνίτη και της ηλεκτροπαραγωγής στο παραγόμενο προϊόν της περιοχής, στην ανάπτυξη (με εξαίρεση τις κτιριακές υποδομές του ΠΔΜ).

Ταυτόχρονα είναι ολοφάνερη η αδυναμία άντλησης πρόσθετων πόρων από τα τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, γεγονός που θα αύξανε τις επενδύσεις στην περιοχή.

>Για τους εθνικούς πόρους και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ούτε κουβέντα δεν αξίζει να γίνεται…

>Κάτω απ´ αυτές τις συνθήκες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι χρηματοδοτήσεις απο τον Τοπικό Πόρο Ανάπτυξης.

Αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου που την προηγούμενη αυτοδιοικητική περίοδος καταφέραμε να αυξήσουμε κατά 25% (από 0,4%  σε 0,5% του τζίρου της ΔΕΗ)

Σαν παράταξη έγκαιρα είχαμε επισημάνει και αναδείξει την κακοδιαχείριση του Τοπικού Πόρου ήδη από το 2016:(http://old.enotitakozani.gr/diaxeirisi-top-por/).

Το έκαναν και άλλοι αργότερα : (https://www.facebook.com/notes/οικολογική-κίνηση-κοζάνης/τοπικός-πόρος-ο-ιός-της-βολικής-χρήσης-επιβιώνει-και-στο-δήμο-κοζάνης-απαιτείται/915554751949200/).

Η δυνατότητα του τοπικού πόρου να χρηματοτοδοτεί αναπτυξιακές δράσεις θα ελαχιστοποιηθεί μετά την τελευταία προσπάθεια ΔΕΗ και Υπουργείου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας να μετακυλίσουν το κόστος μετεγκατάστασης της Ακρινής, και όχι μόνο, στα κονδύλιά του.

>Και μετά ήρθαν οι σωτήρες.

Εκλογές  έρχονται  και πρέπει τώρα να εξαγγείλουμε νέες  πολιτικές και  νέους  πόρους που όμως  επιβαρύνουν τις επόμενες περιόδους, αυτούς  που θα προκύψουν μετά  τις επόμενες εκλογές.

Αφού δεν καταφέραμε το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης από πόρους της ΕΕ, κάνουμε το δικό μας, με εθνικούς πόρους.

Ένα ταμείο οι πόροι του οποίου εξαρτώνται, κάθε χρόνο, από τα έσοδα  από τις δημοπρασίες των ρύπων και την υπογραφή του εκάστοτε Υπουργού !

Αλήθεια  υπάρχει  άνθρωπος,  που έχοντας   στοιχειώδη  γνώση  των διαδικασιών ωρίμανσης-υλοποίησης  έργων,να πιστεύει ότι μπορεί να  απορροφηθεί  έστω και ένα (1)  ευρώ το  2018, τη στιγμή που σήμερα υπάρχουν μόνο εξαγγελίες  χωρίς Υπουργική απόφαση  και πλαίσιο  διαχείρισης;

Καλοδεχούμενες και αναγκαίες  οι εξαγγελίες  Φάμελλου,  ιδίως  μετά την κακοδιαχείριση  του πόρου  και τις απογοητευτικές επιδόσεις  στο ΕΣΠΑ.

Ας διατυπωθεί επί χάρτου το πλαίσιο διαχείρισης και βλέπουμε.

Πρέπει επιτέλους να το αντιληφθούμε όλοι:

Οι οικονομικοί πόροι συνεχώς λιγοστεύουν.

Οι δε υπεύθυνοι ας πουν επιτέλους, τις θέσεις τους για το μέλλον του τόπου και ας σταματήσουν τη μικροπολιτική διαχείρισή των διαθέσιμων πόρων.

Ας προχωρήσουν στηυλοποίηση έργων μακράς πνοής, μακρόπνοης στρατηγικής, που θα αποτελέσουν τους πυλώνες της ανάπτυξης της περιοχής στη μετά το λιγνίτη περίοδο.

Είναι απαραίτητος όρος επιβίωσης για τη Δυτική Μακεδονία, για την περιοχή μας, σε αυτή την περίοδο ύφεσης και πληθυσμιακής και οικονομικής συρρίκνωσης της περιφέρειάς μας.

Κοζάνη 7-6-2018

07.06.2018
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ