Απάντηση στα περί φήμης του Δήμου Κοζάνης

Είναι άξιο απορίας και προκαλεί έκπληξη, αντιδήμαρχος του Δήμου Κοζάνης να αναπαράγει “ανώνυμες” δηλώσεις για την “φήμη του Δήμου Κοζάνης” στη Διαχειριστική Αρχή, υποβαθμίζοντας ένα τεράστιο έργο που παράγεται εδώ και χρόνια από τους εργαζόμενους στο Δήμο.

Γιατί αυτοί είναι οι κύριοι συντελεστές στη διαδικασία παραγωγής έργου στο Δήμο, και έχουν αποδείξει διαχρονικά την ικανότητα τους. Το Δήμο που έκλεισε το 2ο και 3ο ΚΠΣ χωρίς καμία απώλεια έργου. Το Δήμο που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο του EΣΠΑ στη Δυτική Μακεδονία με πάνω από 50 έργα εντεταγμένα συνολικού ύψους προϋπολογισμό 125 εκ Ε

Τα έργα όλα έχουν χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εντός επιτρεπτών χρονικών ορίων του ΕΣΠΑ τα οποία ελέχθησαν και εγκρίθηκαν από τη διαχειριστική αρχή. Η υλοποίηση του έργου πάντα προηγείται των πιστοποιήσεων και πληρωμών όποτε συνεπάγετε ότι το εκτελεστέο έργο είναι πολύ περισσότερο από τις πληρωμές που έχουν γίνει και πού το ποσοστό απορρόφησης του Δήμου Κοζάνης είναι το ίδιο με το γενικό ποσοστό της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .

Όσον αφορά την πορεία υλοποίησης κάθε ενταγμένου έργου αυτή πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά αφού οι συντελεστές που εμπλέκονται στην παραγωγή του είναι πολλοί: Διαχειριστική Αρχή, Υπηρεσίες του Δήμου, Μελετητές, Κατασκευαστές κτλ.

Συνεπώς αντί να ασκείται κριτική ότι ο Δήμος Κοζάνης έχει ένα τεράστιο έργο στο ΕΣΠΑ ας εστιάσουν στην υλοποίηση του έργου γιατί αυτό είναι το ζητούμενο αυτής της περιόδου, η  απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων.

Όπως στο παρελθόν το ζητούμενο ήταν  η ολοκλήρωση των μελετών.

Βαγγέλης Καραπάτσιος

Πρώην Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

24.02.2015
ΕΝΟΤΗΤΑ