Η Νέα Βιβλιοθήκη μας στο εξώφυλλο του περιοδικού “ΚΤΙΡΙΟ”

Η ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "ΚΤΙΡΙΟ"

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ,
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ !!!

Επισημαίνεται στο αφιέρωμα του περιοδικού ΚΤΙΡΙΟ :

“Η αρχιτεκτονική μελέτη για τη νέα βιβλιοθήκη επέλεξε μια λύση απλή σε κάτοψη και σε αναγνωσιμότητα της λειτουργίας από τον επισκέπτη, αλλά απαιτητική σε αίσθηση χώρου.
Άποψη των μελετητών ήταν ότι το κτίριο έπρεπε να βρίσκεται τόσο στην αρχιτεκτονική αιχμή της εποχής του, όσο και οι περίφημες συλλογές εντύπων του βρίσκονταν στην αιχμή της δίκης τους εποχής, την εποχή του ελληνικού Διαφωτισμού.
Έτσι επισημαίνεται η ιστορική σημασία τόσο της βιβλιοθήκης, όσο και της ίδιας της πόλης της Κοζάνης, ως προς το ρόλο της στην πνευματική πρωτοπορία της εποχής.”

06.11.2018
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ