Κουρί: Μια ακόμη πρωτοβουλία της “ΕΝΟΤΗΤΑΣ”, από το 2012, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης.

Κουρί

Ο Δήμος Κοζάνης στις 20/6/2012 υπέβαλε αίτηση προς το ΥΠΕΚΑ για

παραχώρηση κατά χρήση του δάσους «Κουρί» Κοζάνης με σκοπό την

μελέτη και εκτέλεση έργων ανάδειξης και προστασίας της βλάστησης

και εργασιών συντήρησης και επέκτασης των υπαρχόντων υποδομών.

Το ΥΠΕΚΑ μετά από γνωμοδότηση του Δασαρχείου Κοζάνης πρότεινε

την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση των

ανωτέρω έργων και εργασιών.

 

Μετά την  απαραίτητη συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και του Δασαρχείου, με την 626 του 2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση και οι παρεμβάσεις στο Κουρί οι οποίες προέβλεπαν :

 

 1. Συντήρηση της εξωτερικής λιθόκτιστης περίφραξης, μήκους 1330μ. και της εσωτερικής περίφραξης, μήκους 570μ. με συμπληρωματική φύτευση θάμνων
 2. Διάνοιξη στα 6μ. πλάτους των υπαρχουσών χωμάτινων λωρίδων αντιπυρικής προστασίας συνολικού μήκους περίπου 2000μ.
 3. Συντήρηση των λιθόστρωτων πεζοδρόμων, μήκους περίπου 1200μ. και δημιουργία νέων τμημάτων, μήκους περίπου 440μ. για τη βελτίωση της διασύνδεσης των ευκολιών αναψυχής και άθλησης.
 4. Δημιουργία αθλητικού μονοπατιού μήκους 1540μ. μέσα από

διαφορετικούς οικοτόπους του Δάσους (ξέφωτα, συστάδες κωνοφόρων,

συστάδες πλατύφυλλων κλπ)

 1. Επισκευές των υπαρχόντων αθλοπαιδιών
 2. Ανάπτυξη δύο νέων χώρων παιδότοπων έκτασης περίπου 2,2 και 1,5 στρ. ο καθένας και εγκατάσταση σύνθετων ξυλοκατασκευών και οργάνων
 3. Κατασκευή ξύλινου Κέντρου Πληροφόρησης επισκεπτών με στόχο δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης
 4. Την ανάπτυξη χώρων υπαίθριου γεύματος όπως τραπεζόπαγκοι, βρύσες, εστίες παρασκευής φαγητού κλπ
 5. Εγκατάσταση λυόμενου ξύλινου οικίσκου επιστάτη τύπου Καλαμπάκας για τη φύλαξη και εποπτεία του χώρου.
 6. Την αισθητική βελτίωση της βλάστησης και του συνολικού φυσικού

τοπίου. Θα γίνουν δασοκομικοί χειρισμοί για καθαρισμό της βλάστησης,

εξευγενιστικές αραιώσεις των πυκνών τμημάτων του δάσους, καθαρισμό της χαμηλής βλάστησης στα μονοπάτια για τη διέλευση των πεζών και φυτεύσεις με αειθαλή και γηγενή πλατύφυλλα για εμπλουτισμό της χλωρίδας του χώρου.

 1. Τη σήμανση του χώρου, όπως πινακίδες ενημέρωσης, πινακίδες

κατεύθυνσης, πινακίδες πληροφόρησης κ.ά.

 1. Εγκατάσταση αυτόνομων φωτιστικών στους χώρους στάθμευσης,

αθλοπαιδιών και παιδότοπων και μερική επέκταση του υπάρχοντος

δικτύου προς τα γήπεδα.

 

Η διαδικασία παροχής των απαιτούμενων εγκρίσεων για την σύναψη της σύμβασης βρισκόταν σε εξέλιξη την άνοιξη του 2014 οπότε και στις 20/3/2014 διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο συμπληρωματικά στοιχεία προκειμένου να δοθεί έγκριση για την υπογραφή η Προγραμματική Σύμβαση, Στις 16/7/2014 με έγγραφο προς το Ελεγκτικό Συνέδριο αναλήφθηκε η δέσμευση για τη χρηματοδότηση του έργου από τον τοπικό πόρο.

Με την 656 του 2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση ΜΟΝΟ ως προς τις εκπροσωπήσεις με τους αιρετούς της νέας Δημοτικής Αρχής.

 

Με την ολοκλήρωση  της  διαδικασίας υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης, με το κλείσιμο διετίας από την ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Δημοτική Αρχή θα πάρει τέλος η παρατεταμένη εικόνα εγκατάλειψης και απαξίωσης του δάσους Κουρί.

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ

 

α)  Η  626 του 2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με την οποία εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση και οι παρεμβάσεις στο Κουρί :

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛΓ6ΩΛΠ-ΧΗΕ

 

β)  Η 656 του 2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με την οποία τροποποιήθηκε η προηγούμενη ΜΟΝΟ ως προς τις εκπροσωπήσεις με τους αιρετούς της νέας Δημοτικής Αρχής :
https://diavgeia.gov.gr/doc/76%CE%A5%CE%97%CE%A9%CE%9B%CE%A0-7%CE%92%CE%9D

 

γ)  Τα από 20/3/2014 και 16/7/2014  έγγραφα του Δήμου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο :

26.07.2016
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ