Ένα μοναδικό έργο ολοκληρώθηκε στον Άργιλο και περιμένει την αξιοποίησή του.

Δομή Στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές

ΔΟΜΗ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ  ΝΟΗΤΙΚΗ  ΣΤΕΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΣΥΝΟΔΕΣ  ΨΥΧΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ  (ΑΥΤΙΣΜΟ)

  • ΚΕΝΤΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  • ΣΤΕΓΕΣ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ  ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Ένα  μοναδικό, για τα Ελληνικά δεδομένα, έργο που κατασκευαζόταν στον Άργιλο  ολοκληρώθηκε.

Η Δομή Στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και συνοδές ψυχικές διαταραχές  (αυτισμό), περιλαμβάνει το κέντρο ημερήσιας φροντίδας και τις στέγες  υποστηριζόμενης  διαβίωσης που έχουν την δυνατότητα να φιλοξενούν 12 άτομα με αυτισμό και νοητική στέρηση.

Η σοβαρή αυτή κοινωνική υποδομή, η πρώτη στο είδος της στην πατρίδα μας, έρχεται να προστεθεί στις άλλες υφιστάμενες κοινωνικές δομές και υποδομές που  δημιουργήθηκαν στον Δήμο και στηρίζουν πολίτες και ευαίσθητες ομάδες  συμπολιτών μας.

Ένα μικρό ιστορικό του έργου :

  • Η σκοπιμότητα του έργου χορηγήθηκε από το Υπουργείο Υγείας τον Δεκέμβριο του 2010.
  • Τον Απρίλιο του 2011 εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του έργου.
  • Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου έγινε εφικτή με την ένταξή του στο ΕΣΠΑ τον Αύγουστο του 2012.
  • Δημοπρατήθηκε τον Οκτώβριο του 2012.
  • Η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου υπογράφηκε τον Μάρτη του 2013.

Το κτιριακό έργο ολοκληρώθηκε το 2015 ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκαν και οι προμήθειες του εξοπλισμού.

Η πρόεδρος του συλλόγου γονέων κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αυτισμό Κοζάνης κ. Ελένη Παφύλη ξενάγησε την αντιπροσωπεία της ΕΝΟΤΗΤΑΣ στο ολοκληρωμένο και  ιδιαίτερα ποιοτικό έργο στον Άργιλο.

Η αξιοποίηση και η λειτουργία του έργου, το συντομότερο, είναι ανάγκη της εποχής και αίτημα των ατόμων με νοητική στέρηση και συνοδές ψυχικές  διαταραχές  (αυτισμό).

29.06.2016
ΕΝΟΤΗΤΑ