Το ΕΚΑΒ Κοζάνης απέκτησε τη δίκη του στέγη.

ΕΚΑΒ Κοζάνης
ΤΟ ΕΚΑΒ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟ.
ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΟΙ.
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
Δεκαοκτώ χρόνια μετά την ίδρυση του ΕΚΑΒ Κοζάνης, αυτό απέκτησε τη δίκη του
στέγη. Το νέο κτήριο, κατάλληλο για τους εργαζόμενους , τον εξοπλισμό αλλά και το
σημαντικό έργο που αυτό καλείται να υλοποιήσει, ανεγέρθηκε σε οικόπεδο που
παραχωρήθηκε από τον Δήμο Κοζάνης το 2002.
Ο Δήμος Κοζάνης ανέλαβε στα μέσα του 2011 μετά από πρωτοβουλία του Δ/ντη του
ΕΚΑΒ κ. Παπαγγελή , την εκπόνηση της μελέτης του κτηρίου με βάση την
προεργασία της ΔΕΠΑΝΟΜ και την ωρίμανση του έργου γενικότερα ώστε αυτό να
ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ.
Με την αδιάλειπτη συνεργασία με την διεύθυνση του ΕΚΑΒ και την ενδιάμεση
διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας :
– Ολοκληρώθηκε η μελέτη του έργου
– Εκδόθηκαν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις
– Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότη του έργου με την ένταξη του στο ΕΣΠΑ,
περιλαμβάνοντας εκτός της κατασκευής του κτηρίου και τον ξενοδοχειακό,
τον μηχανολογικό και μηχανογραφικό του εξοπλισμό
– Ξεπεράστηκαν διαδικαστικά εμπόδια που προκλήθηκαν από κλινικάρχη της
περιοχής
– Δημοπρατήθηκε την άνοιξη του 2014 και τον Ιούλιο το ίδιου χρόνου (24-7-
2014) υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου με τον ανάδοχο.
Σήμερα πλέον το έργο φιλοξενεί τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ που μαζί με τα νέα
ασθενοφόρα θα προσφέρουν κάτω απο άριστες συνθήκες τις υπηρεσίες τους στους
πολίτες.
Το έργο αποτελεί μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες της προηγούμενης
Δημοτικής Αρχής, και της ΕΝΟΤΗΤΑΣ, για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας,
έμπρακτα, που απολαμβάνουν όχι μόνο οι πολίτες του Δήμου Κοζάνης αλλά όλης
της Δυτικής Μακεδονίας.
27.05.2016
ΕΝΟΤΗΤΑ