Αίτημα ενημέρωσης για την πορεία υλοποίησης των νέων νεκροταφείων Κοζάνης.

                                                                                  Κοζάνη 8–5–2015 

                                               προς: κ. Λευτέρη Ιωαννίδη

                                                                  Δήμαρχο Κοζάνης

                                               κοιν: κ. Αντώνη  Κύρινα

                                                                       Πρόεδρο ΔΣ

Στις 8-5–2014, πριν από ένα χρόνο ακριβώς, προεκλογικά, ο κ. Χαρ. Βαρδάκας επικεφαλής μιας ομάδας 280 συμπολιτών μας, εξέφρασε δημόσια την αγωνία του για την πορεία υλοποίησης των νέων νεκροταφείων της Κοζάνης (επισυνάπτεται η επιστολή).

Στις 9–5–2014 ο Δήμος Κοζάνης έδωσε δημόσια την απάντησή του για το θέμα, ενημερώνοντας τους συμπολίτες μας (επισυνάπτεται η απάντηση).

Στις 1–9–2014 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 397/Δ/2014 η απόφαση του αν. Υπουργού ΠΕΚΑ για την κατάργηση του Καταφυγίου Άγριας Ζωής στην περιοχή του Δήμου Κοζάνης, που αποτελούσε το τελευταίο εμπόδιο για την προώθηση των μελετών-έργων για τα νέα νεκροταφεία (επισυνάπτεται το ΦΕΚ).

Επειδή παρήλθε ένας ακριβώς χρόνος από τότε που ο κ. Χαρ. Βαρδάκας και οι υπόλοιποι 280 συμπολίτες μας εξέφρασαν την αγωνία τους, και 9 περίπου μήνες από την κατάργηση του ΚΑΖ, παρακαλούμε να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για την εξέλιξη του θέματος, για την πορεία δηλαδή υλοποίησης των νέων νεκροταφείων.

 

Συνημμένα : 3

Για τον συνδυασμό της  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Λάζαρος  Μαλούτας

Δημοτικός  Σύμβουλος

11.05.2015
ΕΝΟΤΗΤΑ