Ο εμπαιγμός συνεχίζεται για την Ακρινή

Δημοσιεύθηκε επιτέλους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 167/Α/3-11-2017) ο νόμος 4495/2017 στον οποίο περιλαμβάνεται και η τροπολογία για την μετεγκατάσταση της Ακρινής.
Το άρθρο 147 λοιπόν του νόμου προβλέπει :

Άρθρο 147
Τροποποίηση του ν. 3937/2011 (Α΄ 60)
1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3937/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για το σκοπό αυτόν η ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ ανάλογη εφαρμογή των προβλεπομένων επί μεταφοράς οικισμών εγκατεστημένων πάνω σε εδάφη με λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος καιβ Ενέργειας, μέχρι την 30ή Απριλίου 2018 από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, σχέδιο για την απαλλοτρίωση του οικισμού της Ακρινής και μετεγκατάστασης των δυο οικισμών, το οποίο εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών και στο οποίο διαλαμβάνονται, τα σχετικά μέτρα και όλες οι αναγκαίες διαδικασίες και τεχνικές λύσεις για την αγορά, ανταλλαγή ή και αναγκαστική απαλλοτρίωση των αναγκαίων γηπέδων, η αποκατάσταση των εκτάσεων που θα απελευθερωθούν με τη μεταφορά των υφιστάμενων οικισμών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα συνοδεύεται δε από τα αναγκαία τοπογραφικά διαγράμματα».

Οι μόνες δηλαδή αλλαγές που επέρχονται στον ν. 3937/2011 (πέρα από τον τίτλο υπουργείου) αφορούν τις υπογραμμισμένες λέξεις. Η υφιστάμενη διατύπωση του ν. 3937/2011, στα ίδια σημεία, είναι : “το συντομότερο δυνατόν “ και “σχέδιο για τη μετεγκατάσταση των οικισμών αυτών “ .

Δηλαδή με το άρθρο 147 του νέου νόμου διαχωρίζεται η περίπτωση των Αναργύρων, δικαίως λόγω του επείγοντος, χωρίς να αλλάζει τίποτα απολύτως στο θέμα της μετεγκατάστασης της Ακρινής παρά μόνο τίθεται συγκεκριμένη προθεσμία στη ΔΕΗ για να υποβάλλει το ΠΔ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (μέχρι την 30ή Απριλίου 2018). Το ΠΔ, που όπως ενημέρωσε η ΑΝΚΟ στη γενική συνέλευση της Ακρινής, έχει από χρόνια η ΔΕΗ στα συρτάρια της !!!

 

Γεννάται όμως το ερώτημα :
Ο πρόεδρος της ΔΕΗ αρνείται να υπακούσει σε κυβερνητικές εντολές, πολιτικές, επιλογές (Πρωθυπουργού, Υπουργών) ώστε να χρειάζεται να δεσμευτεί με νόμο για να υποβάλλει το ΠΔ για τη μετεγκατάσταση της Ακρινής στο Υπουργείο ή όλη η διαδικασία της τροπολογίας (πέρα από το ζήτημα των Αναργύρων) γίνεται για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες της απραξίας τόσων ετών ;

Η απάντηση είναι αυτονόητη και μονοσήμαντη.
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός και η συμπαιγνία Κυβέρνησης/ΔΕΗ, την οποία είδαμε κατ΄ επανάληψη στο παρελθόν, και αποδεικνύεται ότι οι αναφορές σε αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις Υπουργών και άλλων σχετικών και μη, αποτελούσαν άλλοθι για την καθυστέρηση έκδοσης του ΠΔ της μετεγκατάστασης.

Όμως όσο κι αν προσπαθούν, οι ευθύνες δεν αίρονται. Όλοι γνωρίζουμε ότι :
Η κυβέρνηση σχεδόν ολοκληρώνει το τρίτο έτος της θητείας της, το ίδιο και .η διοίκηση της ΔΕΗ
Οι αυτοδιοικητικοί μας διανύουν τον τέταρτο χρόνο της θητείας τους
Το σχέδιο της μετεγκατάστασης υποβλήθηκε από τον Δήμο Κοζάνης στη ΔΕΗ το φθινόπωρο του 2013.
Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που συντάχθηκε από την ΑΝΚΟ αραχνιάζει στα συρτάρια του κ. Παναγιωτάκη.

Το πολιτικό προσωπικό της περιοχής αποδείχτηκε αδύναμο να ανατρέψει την Κυβερνητική επιλογή στο θέμα της (μη) μετεγκατάστασης της Ακρινής.

Όσο για τη μετεγκατάσταση ;
Αυτή οδεύει στις καλένδες αφού είναι βέβαιο ότι ακόμη και αν τηρηθεί η προθεσμία του Νόμου, το Προεδρικό διάταγμα δεν πρόκειται να εκδοθεί ούτε στη θητεία της σημερινής Κυβέρνησης, ούτε στην τρέχουσα θητεία των αυτοδιοικητικών μας αρχών.
Δυστυχώς ….

07.11.2017
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ