Περιβάλλον – Πράσινος Δήμος

rymnio

Για εμάς, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής, είναι συνυφασμένα με την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου Κοζάνης, με την  διαμόρφωση ενός πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης για το αστικό περιβάλλον, την ελκυστικότητα της πόλης , των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και των περιαστικών περιοχών του.

Βασική μας επιλογή είναι η προστασία  των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος, με έργα που προστατεύουν και βελτιώνουν τον αέρα, τα επιφανειακά και τα υπόγεια ύδατα, καθώς και τα περιαστικά δάση.

Στόχος μας είναι, με την ανάληψη καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών, να δημιουργήσουμε οικολογική συνείδηση σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και διοίκησης. Επίσης, να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες σε θέματα περιβαλλοντικής ανάπτυξης, να ενεργοποιήσουμε τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης και συνεργασίας, για την ανάπτυξη κοινών περιβαλλοντικών δράσεων.

Διαχείριση Απορριμάτων – Ανακύκλωση

Δίκτυα Αποχέτευσης & Βιολογικοί Καθαρισμοί

Τηλεθέρμανση

Εξοικονόμηση Ενέργειας & ΑΠΕ

Αστικό Περιβάλλον

29.04.2014
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ