Απόσπασμα από συνέντευξη του Λ. Μαλούτα στην ΕΡΑ στις 14/6/2018

Απόσπασμα απο συνέντευξη του Λ. Μαλούτα στην ΕΡΑ στις 14/6/2018
15.06.2018
ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ