Το εξασθενές χρώμιο στην περιοχή του Ελλησπόντου

Την προηγούμενη εβδομάδα (στις 29-6-2016) παρουσιάστηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η μελέτη που εκπονήθηκε από ομάδα καθηγητών του ΑΠΘ , και συγχρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Κοζάνης, την ΔΕΥΑΚ και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας , που αφορούσε την διερεύνηση της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου (Cr) που είχε βρεθεί

στο πόσιμο νερό των τοπικών κοινοτήτων Ακρινής, Αγίου Δημητρίου αλλά και σε άλλους υδροφορεις της περιοχής. Τα συμπεράσματα της μελέτης όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο τύπου της ΔΕΥΑ Κοζάνης (http://www.deyakozanis.gr/wp-content/uploads/2016/06/xromio.pdf ) είναι σαφή :

«οι σημαντικά μεγαλύτερες από 10 μg/kg συγκεντρώσεις εκπλυνόμενου χρωμίου στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου καταδεικνύουν με μεγάλη πιθανότητα τη συμμετοχή της τέφρας, η οποία όπως είναι γνωστό σε προγενέστερους χρόνους χρησιμοποιήθηκε ως υλικό επιχωματώσεων», κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: «η παρουσία Cr(VI) (εξασθενούς χρωμίου) στα υπόγεια νερά της περιοχής οφείλεται αφενός μενστην έκπλυσή του

από την τέφρα, αφετέρου στη γηγενή οξείδωση τόσο του Cr(III) (τρισθενούς χρωμίου) των υπερβασικών ορυκτών όσο και της τέφρας, με την βιολογική οξείδωση του αμμωνιακού αζώτου να λειτουργεί ήπια συνεργιστικά και στους δύο μηχανισμούς»

Βέβαια η ΔΕΗ ΑΕ φρόντισε δύο μέρες πρίν, στις 27-6-2016, και γνωστοποίησε με δελτίο τύπου (https://www.dei.gr/el/i-dei/kentro-tupou/deltia-tupou/deltia-tupou-2016/iounios-2016/apotelesmata-ereunas-tou-emp) τα συμπεράσματα μελέτης του ΕΜΠ που η ίδια ανέθεσε, για το ίδιο αντικείμενο, με τελείως όμως διαφορετικά συμπεράσματα , ότι δηλαδή:

Η επίδραση της απόθεσης τέφρας στις αυξημένες συγκεντρώσεις χρωμίου στα υπόγεια νερά της λεκάνης Σαριγκιόλ εκτιμάται ως αμελητέα.

Την προηγούμενη δημοτική περίοδο, όταν ο συνδυασμός της ΕΝΟΤΗΤΑΣ είχε την ευθύνη διαχείρισης του Δήμου, εντοπίστηκε το πρόβλημα της παρουσίας του εξασθενούς χρωμίου (Cr) στο πόσιμο νερό σε οικισμούς στην

περιοχή του Ελλησπόντου, με ταχύτατες διαδικασίες εντός εξαμήνου και την χρηματοδοτική συνδρομή του ΕΣΠΑ επιλύθηκε οριστικά και με τον καλύτερο τρόπο η υδροδότηση των οικισμών, και ανατέθηκε σε ομάδα καθηγητών του ΑΠΘ με σχετική εμπειρία, η διερεύνηση της προέλευσης του προβλήματος.

Χρέος και ευθύνη πλέον της Δημοτικής Αρχής, που έχει στα χέρια της την μελέτη, είναι να αξιοποιήσει τα ευρήματά της προς όφελος της περιοχής του

Ελλησπόντου και των κατοίκων του που εκτέθηκαν σε κινδύνους καταναλώνοντας ακατάλληλο νερό.

Κοζάνη, 4-7-2016

 

05.07.2016
ΕΝΟΤΗΤΑ