Χώροι πολιτισμού στην Κοζάνη. Ποιο είναι το μέλλον τους?

Την εβδομάδα που μας πέρασε, ξεκίνησε άτυπα μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με αφορμή τη μη χρηματοδότηση της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο τηλεθέρμανσης από το Δήμο, του κτιρίου της Στέγης Ποντιακού Ελληνισμού.
Είναι φυσικά μια τεράστια συζήτηση που επιβάλλεται να αρχίσει αφού αφορά πολλούς χώρους, υφιστάμενους και σχεδιαζόμενους. Εκθεσιακούς χώρους του Δήμου αλλά και διαχειριζόμενους από άλλους φορείς. Άλλους με μια μεγάλη ιστορία πίσω τους και πλούτο και άλλους που τώρα προσπαθούν να ξεκινήσουν, και να αφήσουν το δικό τους χνάρι στα τοπικά μας πράγματα.
Ποιά είναι η συνεισφορά τους σήμερα? Ποια πρέπει να είναι? Ποιο είναι το μέλλον χώρων πολιτισμού – εκθεσιακών , στον κόσμο σήμερα? στην Ευρώπη? στον τόπο μας? Ποια μπορεί να είναι η αναπτυξιακή τους συμβολή? Πως μπορούν να διαμορφώσουν την «εικόνα» του τόπου μας? Αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και αν ναι πως τα αξιοποιούμε? Πώς καλύπτεται το κόστος λειτουργίας τους, πρέπει να συμβάλλει ο Δήμος? Πόσο και με ποιες προϋποθέσεις ?
Είναι μόνο μερικά από τα ερωτήματα που μπορούν να τεθούν σε μια τέτοια συζήτηση. Πεποίθηση μου είναι πως ο Πολιτισμός είναι ένας από τους πυλώνες της νέας αναπτυξιακής πορείας της περιοχής και για το λόγο αυτό πρέπει και να αναδειχτεί και να στηριχθεί.
Μικρή συμβολή στη συζήτηση που ελπίζω να αναπτυχθεί.

Λάζαρος Μαλούτας

06.12.2014
ΕΝΟΤΗΤΑ