Ενεργειακός Δήμος

Ο Δήμος Κοζάνης αποτελεί τον κατ’ εξοχήν ενεργειακό Δήμο της Χώρας μας. Στα διοικητικά του όρια βρίσκονται εγκατεστημένα 2850 λιγνιτικά MW, ενεργά και εξαντλημένα ορυχεία λιγνίτη, το μεγαλύτερο δίκτυο τηλεθέρμανσης σε εθνικό επίπεδο, υδροηλεκτρικοί σταθμοί μικρής και μεγάλης κλίμακας, ενώ υψηλή διείσδυση εμφανίζουν τόσο τα φωτοβολταϊκά όσο και τα αιολικά ενεργειακά συστήματα, καθώς και οι επιδεικτικές κατασκευές που ενσωματώνουν τεχνολογίες ΑΠΕ και βιοκλιματικό σχεδιασμό. Έχουμε εδραιώσει μια στενή συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς της περιοχής μας, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό την απαιτούμενη πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής στον τομέα της Ενέργειας.

Η σημαντική διασπορά ενεργειακών πόρων και πηγών, η πολύ υψηλή συγκέντρωση ανθρώπινου δυναμικού που άμεσα ή έμμεσα δραστηριοποιείται στον τομέα της Ενέργειας, και η διάχυτη «ενεργειακή κουλτούρα» της ευρύτερης αστικής περιοχής, προσδίδουν στο Δήμο μας συγκεκριμένα και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μοναδικά στην πατρίδα μας αλλά και στα Βαλκάνια.

Αναλάβαμε πρωτοβουλία, με στόχο την κινητοποίηση του κοινωνικού κεφαλαίου της περιοχής, στην κατεύθυνση ανάδειξης του ευρύτερου αστικού συνόλου σε έναν τόπο όπου η παραγωγή Ενέργειας θα αναδειχθεί σε πολιτιστική κληρονομιά, εκπαιδευτική διαδικασία, αναγνωρίσιμο τοπόσημο, τουριστικό προϊόν, αναπτυξιακό πυλώνα. Θα αναδειχθεί σε  πόλο Έρευνας και Τεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επόμενη Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 θα αφορά αποκλειστικά σχεδόν στη χρηματοδότηση δράσεων εφαρμοσμένης  έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας.

Λιγνίτες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τηλεθέρμανση

Εργα  & Δράσεις

Συμμετοχή σε δίκτυα

Συνεργασίες με εκπαιδευτικά ιδρύματα

Εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης

Ενεργειακός – βιομηχανικός τουρισμός

Ενεργειακά  Τοπόσημα

05.05.2014
ΕΝΟΤΗΤΑ